महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी राज्यसेवा परीक्षेतुन उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक (DySp), सहा. विक्रीकर आयुक्त, तहसिलदार या सारख्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची निवड करते. ही पदे सन्मानाने व अधिकाराने बहुआयामी लोककार्य करण्याची मोठी संधी उपलब्ध करुन देतात.

line

पृथ्वीविषयी

मानवी विकासाचे तत्व स्वीकारुन पृथ्वीचे कार्य सुरु आहे. देश पातळीवर UPSC द्वारे आणि महाराष्ट्रात MPSC द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षंच्या पूर्व, मुख्य व मुलाखत या सर्वच टप्प्यांसाठी पारंपारीक शिक्षण पदधती पेक्षा वेगळया स्वरुपात पृथ्वी मार्गदर्शन करते.
आणखी>>

line

पृथ्वीच का?

MPSCच्या राज्य सेवा परीक्षेसाठी सवोत्तम मार्गदर्शक म्हणुन विदयार्थी पृथ्वीची निवड करतात. विदयार्थ्याचा विश्वास व पृथ्वी मधील अनुभवीतज्ञांचे मार्गदर्शनया मुळेच पृथ्वीचे 300 हून अधिक विदयार्थी महाराष्ट्रात विविध सेवांमधे कार्यरत आहेत. आणखी>>

line

upsc_link

Back to Top